Amb l’excusa que el curs 2019-2020 P3 va ser la classe dels Gegants, es proposa un projecte per la confecció d’una figura gegantera que representi l’escola i sigui fruit del treball tant de les famílies, de nens i nenes, professorat, direcció, coneguts….

S’ha format un grup de famílies que s’organitzen per poder dur a terme el projecte. Si us hi voleu afegir, envieu un mail a l’AFA i us hi posarem en contacte. Podeu trobar els passos que es van seguint al seu blog. A continuació, es detalla la presentació del projecte:

Objectius

Volem ser ambicios@s però amb seny, per tant, la idea que proposem seria:

    • Un gegantó o gegantona que pugui ser portat per alumnes de secundària
    • Un capgross@ que pugui ser portat per infants més petits

L’escola ja té dos cabessuts, que es poden aprofitar i confeccionar només l’estructura i vestimenta i fer-ne els gegantons; i fer íntegrament el cabessut pels més petits.

Un cop acabats que puguin ser passejats per festes, cercaviles, trobades de barri, etc…

Necessitats

Crear un Grup de Treball on es reuneixin amb més assiduïtat per parlar del projecte i prendre decisions. Aquest grup hauria de ser voluntari i seria bo que estigués representat per famílies i escola.

Conèixer habilitats dels integrants del Nou Patufet, per trobar, material, mà d’obra, idees, seguretat…etc..

Fer un calendari d’actuació, si no, es pot eternitzar el projecte

Fer un pressupost i una llista de materials per presentar a l’AFA i a l’escola, a veure com hi pot col·laborar cadascuna de les parts.

Col·laboració

Ens agradaria que a partir de la presentació d’aquest projecte, tothom proposi idees i que es puguin posar en comú a les reunions de l’AFA o mitjançant delegats/des.

Aquestes propostes s’estudiarien tant a nivell tècnic, com econòmic com d’imatge i si és factible es tiraria endavant.