Aquest racó es destina a l’oferta i demanda de serveis de la comunitat, tant entre famílies com professionals.

En el blog d’anuncis, podeu trobar ofertes de serveis que realitzen famílies de l’escola, com poden ser cangurs, classes de reforç o anglès.

L’AFA disposa d’un Banc de Coneixements, una base de dades amb les professions i interessos de les famílies de l’escola. L’objectiu principal és promoure l’activitat econòmica, social i/o d’intercanvi de coneixements entre famílies; tant entre adults com entre alumnes i professionals. D’aquesta manera, si una família necessita un servei professional el pot obtenir de manera més sostenible apostant per la proximitat i el desenvolupament de les famílies de l’escola; o bé si un alumne té un interès especial en alguna de les professions llistades, pot demanar a través de l’AFA més informació sobre el tema, podent accedir a una visita a un centre professional, una trobada d’orientació amb algun professional, o el que necessiti.

A continuació, també podeu trobar recursos que poden ser d’interès general per a les famílies:

Centre per a Families amb Adolescents

 Recurs de l’ajuntament de Barcelona per a les famílies

 C/ Sant Antoni Maria Claret, 64*78

Tel: 932563560

Espai EART

Experimentem amb l’ART és una entitat educativa que treballa a partir de l’art contemporani i els processos creatius entesos com a eina per fomentar la capacitat crítica i creativa de les persones. L’activitat principal de l’entitat és el disseny i realització de projectes artisticoeducatius diversos, així com la gestió de l’Espai EART, un espai plurifuncional que obre nous camins en la recerca i l’experimentació de diversos vessants del món de l’art i l’educació.

Centre cívic Casa Groga

El centre Cívic Casa Groga treballa per generar espais físics i temporals que acompleixin dues funcions: donar suport a creacions artístiques i apropar-les a la població en general. Un servei singular de l’equipament és la Ludoteca de la Casa Groga, equipament de lleure infantil i preadolescent, (de 0 a 12 anys) dirigit a la comunitat, que té el joc com l’eix vertebrador de l’activitat i els infants i families com els principals protagonistes.

Centre GRAT

Ofereixen xerrades gratuïtes i treballen amb grups d’adolescents on es treballa per superar les dificultats en les relacions interpersonals. Els grups són reduïts i estan formats per edats.

 

Vols anunciar-te o saps d’una institució que pot ser d’interès? Escriu-nos i l’afegirem!