La comissió de Comunitat s’ocupa de promoure i organitzar activitats i interessos que impliquen a totes les famílies, amb l’objectiu de contribuir en la cohesió la comunitat educativa.

Algunes de les tasques de la comissió son:

  • Organitzar sortides a nivell de totes les famílies de l’escola. Podeu veure les últimes en el blog.
  • Organitzar activitats per a tota la comunitat, dins l’escola o el barri. Un exemple podria ser el mercadillo que s’ha organitzat alguns anys.
  • Gestionar l’activitat de Zumba (aturada actualment per la COVID).
  • Fer seguiment del projecte del Camí Escolar que fomenta l’Ajuntament de Barcelona.
  • Conscienciar a les famílies sobre hàbits saludables, tant en alimentació com en activitat física i salut mental i emocional. Aquesta tasca va de la mà del programa Sí! per a la salut integral, de la qual disfruten alguns cursos de l’escola. Més informació a  https://www.programasi.org/.