Les comissions estan formades per famílies que s’encarreguen de gestionar diferents competències de l’AFA. Per tal de que una comissió existeixi, i per tant les activitats competents de la mateixa es duguin a terme, és necessari que hi hagi un responsable de la comissió. El responsable vetlla per la continuitat de la comissió, i és l’enllaç amb la Junta de l’AFA.

Actualment, les comissions obertes son:

Comunitat: S’ocupa de promoure i organitzar activitats i interessos que impliquen a totes les famílies, amb l’objectiu de contribuir en la cohesió la comunitat educativa. Poden ser sortides, hàbits saludables, o activitats (com el Zumba).

Escola de mares i pares: Comissió encarregada de buscar contactes que puguin oferir xerrades d’interès per la comunitat. Un dels membres s’ha d’encarregar també de gestionar la data de la xerrada i presentar la mateixa el dia acordat.

Extraescolars: Col·laboració amb l’escola per la cerca i estabilitat de les extraescolars.

Festes: Organitzar i/o col·laborar amb les festes que organitza tant l’AFA com l’escola o el barri. Cada festa hauria de tenir un representant, que pot ser el mateix en més d’una festa. Per veure totes les festes, podeu consutlar la pàgina FESTES.

Sostenibilitat: Implicar a les famílies en algun projecte de sostenibilitat que l’escola ja treballa amb els alumnes a classe. Fomentar la consciència sostenible. Impulsar el projecte d’enverdir el pati.

Constel·lacions: Co-direcció amb l’escola del projecte Constel·lacions de la ESO. Estudiar la possibilitat d’incloure un projecte de Ràdio. Podeu veure els videos de Constel·lacions al seu canal de YouTube!