Què és l’AFA?

L’A.F.A. és l’associació de famílies d’alumnes. L’AFA té una funció essencial, ha d’apropar les famílies a l’escola, ha de ser una via de canalització de les propostes, suggeriments, queixes i qualsevol tipus d’aportacions per part dels pares amb la finalitat de millorar la relació entre la comunitat educativa.

Per definició, l’AFA és l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola que s’organitza a través d’una entitat sense ànim de lucre que funciona segons uns estatuts. En la pràctica, l’AFA té dos pilars bàsics: la quota dels socis i els pares i mares voluntaris que formen les comissions i la Junta i que fan possible les activitats de l’associació.

Qui pot ser soci de l’AFA?

Tots els tutors legals dels nens i nenes matriculats al Nou Patufet poden ser socis de l’AFA.

Associant-se no només es contribueix al projecte del centre, sinó que també es tenen avantatges i descomptes en les activitats organitzades per l’associació. Pots ser un membre actiu col·laborant amb les comissions o les activitats de l’AFA i l’escola, o bé fer-ho només amb la quota (30€ anuals per família, que es fa efectiva mitjançant rebut que l’escola gira en nom de l’AFA el mes de novembre). La quota és important perquè permet cobrir les despeses dels tallers que s’organitzen o ajudar a l’escola amb les diferents activitats que organitza. Pots consultar el pressupost a l’apartat de Comunitat/Documents.

Com treballa  i s’organitza l’AFA

Oficialment, l’AFA és representada per la Junta, formada per cinc mares o pares voluntaris que fan les funcions de: Presidència, Secretaria, Tresoreria i vocalies. A més de la Junta, l’AFA treballa a través de les Comissions, entre les quals es reparteixen les diferents tasques de l’associació.

A l’Assemblea General Ordinària s’explica el què s’ha fet, s’escullen nous membres quan cal i se sotmeten a votació els temes pertinents. Es poden convocar també Assemblees Generals Extraordinàries i Juntes Obertes, que són reunions on participen la Junta, les comissions i tots els pares i mares que vulguin.

També s’incentiva la figura de delegats d’aula, perquè tots els grups tinguin un pont entre AFA, famílies i mestres en qüestions genèriques (no personals ni familiars).

Què fem?

Les activitats de l’AFA es concentren en tres grans apartats:

 1. Gestió i organització d’activitats que es realitzin per totes les famílies de l’escola (festes d’AFA i de barri, sortides familiars, etc.).
 2. Suport a l’escola i a l’equip docent, complementant amb material i accions els recursos limitats de les administracions (biblioteca, festes escolars, revista, infraestructures, etc.).
 3. Representació de les famílies de l’escola en òrgans i institucions en temes educatius generals (Consell Escolar, FECC, etc.).

Ideari

Volem crear una Comunicat Educativa, que vagi molt més de la mà amb la Cooperativa de professors. L’escola ha fet una feina enorme de renovació i adequació del projecte educatiu, i creiem que l’AFA també ho hauria de fer.

Ens agradaria una AFA molt inclusiva, on les famílies tinguin relació entre elles enfortint així el nom d’escola familiar. I encara més, volem una AFA que participi activament en l’educació dels nostres fills, a qualsevol nivell. L’escola no és un lloc on deixem els nens una estona perquè els hi ensenyin els noms dels rius i els eduquin una mica, l’escola és el lloc on els nostres nens es faran persones i creixeran a tots els nivells. Com a pares i mares, estem obligats a participar d’aquest procés de la manera que més s’ajusti a la nostra rutina familiar.

Una de les iniciatives per construïr aquesta AFA que describim, son les assemblees de classe. De la mateixa manera que fan els nens a classe, l’assemblea és un espai obert de diàleg on es tracten temes d’interès general de cada classe. Us animem a participar-hi!

En resum, volem convidar a les famílies a participar amb propostes que puguin ser considerades en aquestes àrees i que responguin de forma conjunta dues qüestions bàsiques: Què volem ser? Què volem fer? Amb la idea de crear una comunitat educativa oberta.

Qui som?

Acualment, la JUNTA està formada pels següents membres:

 • Presidenta: Cristina S.
 • Secretaria: Cristina C.
 • Tresorera: Regina
 • Vocals: Andrea i Edu

La figura del DELEGAT s’otorga a cada classe. El càrrec correspon a:

 • P3: Miryam i Raquel
 • P4: Lourdes
 • P5: Edu i Anna
 • 1r: Xavi
 • 2n: Andrea
 • 3r: Dolors i Laia
 • 4t: Carles
 • 5è: Anna
 • 6è: Gemma + Tal
 • 1r ESO: Milca
 • 2n ESO:
 • 3r ESO: Clàudia
 • 4t ESO: