Què és l’AFA?

L’A.F.A. és l’associació de famílies d’alumnes. L’AFA té una funció essencial, ha d’apropar les famílies a l’escola, ha de ser una via de canalització de les propostes, suggeriments, queixes i qualsevol tipus d’aportacions per part dels pares amb la finalitat de millorar la relació entre la comunitat educativa.

Per definició, l’AFA és l’associació de mares i pares d’alumnes de l’escola que s’organitza a través d’una entitat sense ànim de lucre que funciona segons uns estatuts. En la pràctica, l’AFA té dos pilars bàsics: la quota dels socis i els pares i mares voluntaris que formen les comissions i la Junta i que fan possible les activitats de l’associació.

Qui pot ser soci de l’AFA?

Tots els tutors legals dels nens i nenes matriculats al Nou Patufet poden ser socis de l’AFA.

Associant-se no només es contribueix al projecte del centre, sinó que també es tenen avantatges i descomptes en les activitats organitzades per l’associació. Pots ser un membre actiu col·laborant amb les comissions o les activitats de l’AFA i l’escola, o bé fer-ho només amb la quota (30€ anuals per família, que es fa efectiva mitjançant rebut que l’AMPA gira en el mes de novembre). La quota és important perquè permet cobrir les despeses dels tallers que s’organitzen o ajudar a l’escola amb les diferents activitats que organitza. Pots consultar el pressupost a l’apartat de Comunitat/Documents.

Com treballa  i s’organitza l’AFA

Oficialment, l’AFA és representada per la Junta, formada per cinc mares o pares voluntaris que fan les funcions de: Presidència, Secretaria, Tresoreria i vocalies. A més de la Junta, l’AFA treballa a través de les Comissions, entre les quals es reparteixen les diferents tasques de l’associació.

A l’Assemblea General Ordinària s’explica el què s’ha fet, s’escullen nous membres quan cal i se sotmeten a votació els temes pertinents. Es poden convocar també Assemblees Generals Extraordinàries i Juntes Obertes, que són reunions on participen la Junta, les comissions i tots els pares i mares que vulguin.

També s’incentiva la figura de delegats d’aula, perquè tots els grups tinguin un pont entre AFA, famílies i mestres en qüestions genèriques (no personals ni familiars).

Què fem?

Les activitats de l’AFA es concentren en tres grans apartats:

 1. Gestió i organització d’activitats que es realitzin per totes les famílies de l’escola (festes d’AFA i de barri, sortides familiars, etc.).
 2. Suport a l’escola i a l’equip docent, complementant amb material i accions els recursos limitats de les administracions (biblioteca, festes escolars, revista, infraestructures, etc.).
 3. Representació de les famílies de l’escola en òrgans i institucions en temes educatius generals (Consell Escolar, FECC, etc.).

Qui som…

Acualment, la JUNTA està formada pels següents membres:

 • Presidenta: Claudia
 • Secretaria: Mireia
 • Tresorera: Cristina
 • Vocals: Albert, Rosa, Vicky

La figura del DELEGAT s’otorga a cada classe. El càrrec correspon a:

 • P3:
 • P4: Andrea
 • P5: Roser i Laia
 • 1r: Paula
 • 2n:
 • 3r: Vanessa
 • 4t: Susana
 • 5è: Maria
 • 6è: Clàudia
 • 1r ESO: Lizet
 • 2n ESO: Carolina
 • 3r ESO:
 • 4t ESO: Núria

 

0