Hola Famílies! La darrera setmana ens vam reunir amb l’escola per comentar la reunió general de l’AFA amb les famílies, i encarar el nou curs. Tot seguit podeu llegir l’acta d’aquesta reunió amb l’escola, si algú té dubtes o comentaris ens pot escriure a afa@afanoupatufet.cat

ACTA REUNIÓ AFA – ESCOLA 13 de novembre 2020, 18:30h

1. Valoració de l’evolució del curs.
La valoració general és positiva, especialment l’actitud i adaptació de la canalla.

 

2. Temes COVID 19

Gestió confinaments i informació a famílies:

Després del primer incident de classes confinades que va afectar a 1r i 2n de primària, valorem el funcionament del protocol i de la comunicació a les famílies. En el procés, es van fer paleses moltes contradiccions, però totes fora de l’abast de l’escola i famílies. Des de l’AFA es reitera la importància d’informar a totes les famílies en el moment que s’activa el protocol, per evitar que la informació arribi a través dels infants o de converses a fora de l’escola i reforçar així la confiança amb tota la comunitat de famílies del Nou Patufet.

Acompanyament psicològic als infants: 

Des d’altres AFAs s’ofereix el servei d’acompanyament psicològic a infants i famílies en casos de confinament i en el procés de retorn a l’escola i preguntem a l’escola si seria indicat també en el nostre cas, oferint-nos per fer les gestions pertinents. No es considera necessari, tenint en compte que a l’escola hi ha 2 psicòlogues, tot i que tampoc no es posa cap impediment en cas que la iniciativa es cregui necessària des de les famílies. Si hi ha famílies interessades en activar aquest servei en el futur, en cas que es repeteixi una situació de confinament de grup, ho poden comunicar a l’equip de delegats i delegades de classe o directament a l’AFA.

Quotes mensuals – descompte piscina: 

Ara que s’ha aturat el servei de piscina i gimnàs, traslladem a l’escola el dubte de si això es traduirà en una reducció de quota. Ens recorden, però, les despeses associades a material i recursos humans relacionades amb aquesta situació COVID (gel, tovallons, més neteja), a més de la reducció d’ingressos per famílies en dificultats que no poden assumir tota la quota. Si bé no s’abonarà aquest servei no gaudit, en el cas d’infantil es tindrà en compte de cara el següent pagament de piscina. Esperem confirmació del que es decideix al respecte.

 

3. Resum de l’Assamblea General de l’AFA

L’escola va rebre l’acta de l’Assemblea General celebrada el passat 28 d’octubre, enviada també a totes les famílies, i ens oferim a resoldre qualsevol dubte que pogués generar. L’escola només fa esment de l’antiguitat dels estatuts i s’explica, breument, que amb l’aprovació de la nova Junta, ara en procés de registre, es podrà fer l’actualització dels estatuts. No hi ha més comentaris sobre l’Assemblea General.

 

4. Projectes curs 20-21 

Terrat: 

Preguntem sobre l’evolució del projecte presentat per a l’adequació d’usos del terrat de l’escola –projecte que va ser presentat a subvenció– i amb el qual l’AFA té intenció de participar. Se’ns informa que fins a no tenir cap resolució, millor no fer res.

Enverdim el pati: 

Com a part del projecte Escoles Sostenibles al que pertany l’escola i en el que col·labora activament l’AFA, una de les prioritats d’enguany volem que sigui l’enverdiment del pati. Per començar, una representant de l’AFA assistirà a les jornades de formació que ofereix el projecte Escoles Sostenibles i a partir d’aquí seguirem col·laborant amb l’escola per tal de trobar les propostes que millor s’adeqüin a l’objectiu (pati més verd) sense oblidar l’objectiu pedagògic de lideratge i protagonisme dels infants. Si algú està interessat en col·laborar en aquest projecte o té alguna idea al respecte, es pot posar en contacte amb nosaltres per parlar-ne!

Calor: 

Informem l’escola que, tot i que la calor ja no és un problema en aquests moments, volem seguir treballant per a l’adequació climàtica de l’espai, perquè tard o d’hora la tornarem a tenir a sobre. Seguim buscant professionals i experts sobre el tema entre les famílies del Nou Patufet (o coneguts) perquè ens ajudin a trobar solucions, així que des d’aquí tornem a fer una crida per animar a tothom que conegui bé el tema (o qualsevol persona interessada) i que s’animi a col·laborar en aquest projecte que es posi en contacte amb nosaltres.

Menjador-migdies educatius: 

El divendres 6 de novembre es va celebrar una reunió amb els responsables de Teatre Viu, l’associació encarregada del servei de monitors i migdies educatius, amb representants de l’AFA i de l’escola, davant la preocupació de moltes famílies sobre el que es percep (a partir dels testimonis dels infants) com a una falta d’accions cap al foment de la higiene bucal i d’activitats educatives en general.  

En aquesta reunió se’ns va informar del sentit ampli de l’adjectiu educatius en el nom de migdies educatius, posant l’èmfasi en l’acompanyament respectuós als infants més que no pas de les activitats en sí mateixes. També se’ns va confirmar que SÍ que hi ha capses de material a disposició de cada classe, però que aparentment només en fan ús els més petits de primària. També se’ns va informar que cada classe es reuneix un cop cada 15 dies amb un/a dels monitors/es per mirar de proposar activitats o temes d’interès, i que en aquest sentit les activitats depenien de la proactivitat dels infants més que no pas de les propostes per part de l’equip de monitors i monitores.  

Es va confirmar, també, la impossibilitat de fomentar el rentat de dents a infantil (activitat contemplada d’alt risc de contagi per l’administració) i, per a primària i ESO, de fer que tot el grup es renti les dents després de dinar als altres cursos, com es feia en anys anteriors. Per aquests grups, es vol fomentar l’autonomia personal, tot deixant que sigui cada infant qui es recordi del propi rentat de dents (amb l’excepció de casos puntuals en què, davant la petició de pares i mares, se’ls recorda).  

Des de l’AFA es va expressar que moltes famílies consideren aquestes accions insuficients i es van reclamar propostes concretes per tal de millorar-les. Tanmateix, el to de la reunió no va ser l’esperat i com a representants de l’AFA no vàrem sentir que aquestes reclamacions de les famílies fossin ateses de forma seriosa, per això vàrem voler parlar-ne de nou en la reunió amb l’escola. Des de l’AFA continuarem insistint perquè aquest servei millori, tant des del punt de vista del rentat de dents com d’activitats, i us convidem a expressar les vostres impressions amb l’AFA i amb l’escola. De la mateixa manera, qui estigui interessat a fer-ne seguiment, només cal que ens ho digui, com ja han fet algunes famílies.   

Extraescolars: 

Tal com es va dir a l’Assemblea General, l’AFA es vol reunir amb l’escola per tal de fer propostes d’activitats extraescolars que responguin a interessos directes dels infants i que promogui la relació amb d’altres associacions al barri. Us convidem, una vegada més, a fer-nos arribar les vostres idees i inquietuds, de cara a treballar propostes concretes en el futur.

 Postals Radars: 

El projecte de postals RADARS convida als infants del barri a escriure postals de Nadal destinades a gent gran i col·lectius amb xarxes socials fràgils. Des de l’AFA expressem la nostra voluntat de sumar la comunitat escolar a aquesta proposta. L’escola hi mostra interès i es treballarà conjuntament amb la comissió de Nadal.

 

5. Inquietuds famílies:comuniquem a l’escola les preocupacions d’algunes famílies, expressades durant l’Assemblea o per d’altres vies.

Sortides al barri i/o natura: 

Davant la petició d’augmentar les activitats escolars a fora de l’escola, se’ns recorda que això ja forma part del projecte educatiu i que s’està continuant en aquesta línia dins de les limitacions del moment. Tot i així, transmetem la voluntat de moltes famílies que se segueixi en aquesta línia i que s’ampliï, sempre que sigui possible. Preguntem per la possibilitat de fer ús del Jardí del Silenci. L’escola ja ho va demanar però la condició és que siguin grups petits, no classes senceres, i s’està estudiant com fer-ho.

Imatges d’infants a les xarxes: 

Comuniquem a l’escola la disconformitat d’algunes famílies davant del fet que els blogs de classe siguin canals oberts, mentre estan protegits amb contrasenya a molts d’altres centres escolars.

Estat obres local infantil: 

Preguntem per l’estat de les obres del nou edifici i sembla ser que la planta baixa  estarà llesta aviat, possiblement a disposició d’ús de l’escola a partir de gener/febrer 2021.

Mòbils a l’escola: 

Preguntem un cop més per l’estat de l’actualització del decàleg d’ús del mòbil a l’escola i ens informen que ben aviat començarà el procés entre alumnes i professorat, i que pròximament se’ns en informarà a tota la comunitat.

 

6. Delegats-Assemblees classe:

Informem a l’escola que aviat animarem els equips de delegats i delegades a organitzar assemblees de classe, per reunir els temes a tractar amb el tutor de cada curs.

 

7. Temes pendents: 

Proposta sobre la piscina i la tarda lliure plantejada pels alumnes al Consell Escolar de juny 2019

Recordem a l’escola que han d’informar a les famílies sobre la decisió presa de no fer cap canvi respecte a l’activitat de piscina a l’ESO ni la possibilitat de tenir una tarda lliure, tal com havien demanat els alumnes al Consell Escolar de 2019, a partir del qual des de l’AFA es va fer una enquesta a les famílies.

Rocòdrom

El projecte del rocòdrom promogut per l’AFA al pati de Bruniquer encara no està acabat. Des de l’AFA reconeixem problemes de descoordinació i de comunicació amb l’empresa proveïdora de material. Ens comprometem a acabar-lo el més aviat possible.

Pati Bruniquer: biblioteca, taula de ping pong, pàrking de patinets

L’escola informa a l’AFA que aquestes instal·lacions (donades i/o construïdes per l’AFA) s’estan deteriorant. Des de l’AFA s’ha de decidir com procedir.

 

FI DE LA SESSIÓ 20:00h

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.